සිංහල වල් කතා Wal Katha Amma Manel

සිංහල වල් කතාසිංහල වල් කතා Wal Katha Amma Manel බිකිනි එක අම්මගෙ තට්ටම් අතරෙ හිරවෙලා තිබුනා. අම්ම ඇවිදිද්දි අම්මගෙ තට්ටම් දෙක උඩට පහලට පැද්දෙනවා. අම්මගෙ පස්ස ලොකුවට රවුමට තිබුනට ඒකෙ ජොල් ගතියක් නෑ. ඩිල්‍ෂානුත් අම්ම ඇවිදිනකොට දැස්සෙන පස්ස දිහා හොඳට බැලුවා. ඩිල්‍ෂාන්ට මාර ඇති මේ වගේ අම්මි කෙනෙක් මට ඉන්න එක ගැන​. මට ඩිල්‍ෂාන් ගැන පව් කියලා හිතුනා.
සම්පූර්ණ කතාව මෙතනින් කියවන්න >> Link